PROGRAMI

REDOVITI PROGRAM - JASLICE

Program jaslica namijenjen je djeci u dobi od prve do treće godine života. 

Kroz ovaj program stječu se značajne sposobnosti osamostaljivanja, uključujući brigu o sebi kao što je higijena, hranjenje i oblačenje. Najprimjereniji postupci poduke za tu dobnu skupinu su pružanje djeci dovoljno prilika za samoinicijativno ponavljanje novostečenih umijeća i da iskuse osjećaj samostalnosti i uspjeha.

Program jaslica realizira se kao redoviti cjelodnevni 10-satni program i kao program u produljenom radu vrtića za djecu od 1. do 3. godine. Vrijeme realizacije redovitog programa je od 05:30h do 16:30h svaki radni dan, a produljeni rad realizira se od 10:00 do 20:30h svaki radni dan.

vrtić-5
vrtić-52
vrtić-213
vrtić-112

REDOVITI PROGRAM – VRTIĆ

Program vrtića namijenjen je djeci u dobi od treće godine života pa do polaska u školu.

Ovaj desetosatni program obiluje bogatstvom aktivnosti i različitih prigoda u kojem djeca stječu nove vještine, uče poštivanju odraslih, ali i svojih vršnjaka. Djeca uče o suradnji i timskom radu te razvijaju brojne vještine koje pomažu njihovom razvoju. 

Ono čini jedinstvenost ovog programa jesu tematski projekti po skupinama sukladno dječjim interesima.
Unutar programa vrtića u jednoj se skupini (“Iskrice”) realizira prošireni program vjerskog odgoja u kojem djeca uče i stječu navike vezane uz katolički vjerski odgoj.

Program vrtića realizira se kao redoviti cjelodnevni 10-satni program i kao program u produljenom radu vrtića za djecu od 3. godine do polaska u školu. Vrijeme realizacije redovitog programa je od 05:30h do 16:30h svaki radni dan, a produljeni rad realizira se od 10:00 do 20:30h svaki radni dan.

PROGRAM PREDŠKOLE

Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanja komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. 

Kroz program predškole osiguravamo okruženje i poticaje u kojima će svako dijete razviti svoje potencijale do najviše razine i time steći spoznaje, vještine i kompetencije za cjeloživotno učenje. Program predškole pomaže polaznicima da se osjećaju dobro došli u prvoj organiziranoj izvan obiteljskoj sredini, da se uključe u igru s djecom, da u igri i drugim aktivnostima doživljavaju uspjeh, da pogreške primaju kao izazov za traženje rješenja, da budu otvorena, nesputana u postavljanju pitanja i izražavanja svojih doživljaja i misli. 

vrtić-229
vrtić-220
Dječji vrtić je obvezan surađivati s roditeljima djece u godini dana prije polaska u školu, ustanovama i pojedincima koji mogu sudjelovati u odgoju i obrazovanju te skrbi za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program predškole provodi se ravnomjerno i kontinuirano tjedno neovisno o predviđenim satima i dnevnim terminima. U sklopu provedbe 250-satnog programa predškole, odnosno najmanje 150-satnog trajanja programa predškole predviđeno je najmanje 10% od ukupnog broja sati za provedbu drugih aktivnosti izvan ustanove kao što su: posjeti, izleti, kulturne priredbe, zdravstveni i sportski programi i sl.
vrtić-31
vrtić-22

Eko-etno program

Eko-etno program kraći je program verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Djeca se upoznavaju sa materijalnom i nematerijalnom baštinom našeg kraja kroz različite oblike aktivnosti: dječji narodni plesovi, pjesme, dječje igre, scenski prikazi i tekstovi i prikazi narodnih običaja i očuvanje rječnika našeg kraja.

Cilj Eko-etno programa, programa tradicijske kulture, je zadovoljiti potrebu djeteta za sigurnošću, ljubavlju i pripadanjem svojoj kulturi, naciji i vjeri. Smislenim i zanimljivim aktivnostima omogućava se djeci stjecanje znanja i uočavanje odnosa tradicionalnog i suvremenog života.

Program katoličkog vjerskog odgoja

Program Katoličkog vjerskog odgoja u našem vrtiću provodi se po Programu Katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi i odobren je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Program se ostvaruje planski kroz cijelu pedagošku godinu i prati potrebe djeteta i datume vezane uz Crkvenu godinu. Provedba ovog programa osmišljava se i valorizira u suradnji s roditeljima i širom društvenom zajednicom.

Cilj Katoličkog vjerskog odgoja je odgajanje religiozne dimenzije djeteta. Na taj način oplemenjujemo ga za ljudske vrijednosti kao što su savjest, intelekt, karakter, vjera, ljubav, nada, osobnost. Dijete se odgaja za ljudske i kršćanske vrednote, promiču se njegove stvaralačke osobine i kompetencija, odgovorno ponašanje i kvalitetan odnos posebno prema različitima.

vrtić-157
vrtić-234
Skip to content